عوارض احتمالی جراحی

مورد اول : این جراحی بر خلاف تصور عوام از نظر ریسک و عوارض عمل مشابه جراحی های پروتز سینه یا جراحی بینی و … میباشد ٬ به این معنی که احتمال جواب دهی پروتز در آن صد در صد بوده یعنی کار کرد و جواب دهی پروتز بعد از کار گذاری در بدن فرد صد در صد میباشد به امکان کار نکردن پروتز و … وجود ندارد بلکه ریسک و عوارض جراحی مربوط به ماهیت خود عمل میباشد نه پروتز ٬همانند تمامی جراحی های دیگر ریسک های معمول  مثل  عفونت و یا …. وجود دارد 

مورد دوم  : اینکه از نظر عملکرد و توانایی باروری ٬ به این دلیل که فرایند جراحی تنها روی سیلندر های اسفنجی شکل داخل آلت صورت می پذیرد و جدا از مجرای ادراری که انتقال دهنده ی اسپرم از داخل بیضه به بیرون است انجام میشود و از طرفی هیچگونه تداخلی با بافت تناسلی بیضه و ناحیه ی باروری مرد ندارد ٬ پس  بر روی قدرت باروری و جنسی فرد تاثیری نخواهد داشت

مورد سوم : از نظر حس و لذت جنسی ٬حس لامسه ی آلت از بین نمیرود و اعصاب حسی آلت به حالت قبل به کار خود ادامه میدهند و پس از جراحی نیز آلت فرد حس داشته و به لمس شدن و تماس پوستی واکنش نشان میدهد ( همانند جراحی پروتز سینه که پس از جراحی نیز بیمار حس لامسه ی خود را از دست نمیدهد و به تماس سطحی واکنش نشان میدهد )

مورد چهارم : پس از طی کردن دوره ی نقاهت ٬‌بیمار میتوانند همانند گذشته به تمام فعالیت های روز مره ی خود بپردازد ٬ میتواند استخر رفته ٬ دوچرخه سواری کند و حتی مثل قبل روی شکم بخوابد