عمل مناسب چه کسانی است؟

جراحی پروتز درمان نعوظِ آلت ٬‌برای چه کسانی مناسب است ؟

افرادی که دچار نشت وریدی ( آلت فرد توانایی نگهداری خون در سیلند ها را ندارد و خون از آلت به وردی ها پس میزند)هستند و نعوظ ندارند

افرادی که دچار مشکلات عروقی مثل دیابتی یا افراد یا قند بالا و … هستند ( چون خون رسانی به بافت آلت به درستی انجام نمیوشد و نعوظ ناقص دارند )

افرادی که در اثر کهولت سن قدرت نعوظ خود را از دست داده و با دارو به نعوظ کامل دست نمیابند

افرادی که در اثر مشکلات قلبی قادر به خوردن داروهای بهبود بخش کیفیت نعوظ نیستند

افرادی که در آنها بافت اسفنجی آلت به درستی کار نمیکندو هیچ گاه به نعوظ کامل نرسیده و همیشه مشکل شلی آلت داشته و یا نیاز به مصرف آمپول یا دارو قبل از هر نزدیکی دارند