جراحی پروتز چیست؟

این جراحی که با هدف درمان بیماری عدم نعوظ در مردان انجام میگیرد.
در این جراحی بیمارانی که در اثر نشت وریدی ٬ بیماری های قلبی یا عروقی مثل دیابت و فشار خون و …. کارکرد بافت آلت آنها دچار اختلال شده و با عدم نعوظ یا نعوظ نیمه مواجه شده اند و در اثر این بیماری توانایی برقراری رابطه ی جنسی ندارد و با داروها و درمان های دیگر جواب نگرفته اند ٬‌انجام میگیرد .

سیلندر های آلت ( با رنگ سبز )
مجرای ادراری ( با رنگ زرد )

در طی این جراحی سیلندهای آلت که کارکرد درست خود را از دست داده اند توسط دو پروتز مدادی شکل پر شده و بیمار به کمک این پروتز مجددا توانایی نعوظ خود را بدست می آورد

انواع پروتز آلت

پروتز ها انواع و شرکت های وارد کننده ی مختلفی دارند ( با قیمت های متفاوت ) و بیمار به انتخابخود و با توجه به بودجه ی خود میتواند هر پروتزی که تمایل داشته باشد تهیه و خریداری نماید .

پروتز ها به دو دسته ی متفاوت پمپی و غیز پمپی طبقه بندی میشوند
پروتز های غیر پمپی که به کمک دست خم و صاف میشوند
پروتز های پمپی که به کمک پمپ خم و صاف میشوند

در این دسته پروتز ها در زمان نیاز به نعوظ ٬ فرد محل پمپ در بیضه را فشار داده و پروتز به راحتی بزرگ شده و آلت در حالت نعوظ قرار خواهد گرفت و بعد از رابطه با فشار مجدد دکمه پروتز کوچک شده و آلت فرد از حالت نعوظ به حالتی طبیعی در خواهد آمد