کجی یا انحراف آلت تناسلی آقایان

بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

کجی یا انحراف آلت تناسلی آقایان

کجی آلت تناسلی بیماری شایعی در بین مردان است که درجات مختلفی دارد . در برخی مردان کجی خفیف با زاویه ای کم بوده که برای […]