هیدروسل

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

هیدروسل در کودکان

این بیماری در برخی پسربچه ها در اثر باقی ماندن ارتباط بین حفره داخل شکمی با کیسه بیضه ایجاد می شود. هیدروسل چیست؟ هیدروسل تجمعی از […]