انسداد حالب

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
انسداد حالب

تنگی محل اتصال حالب به لگنچه یا Upjo

تقسیم بندی های مختلفی برای علل انسداد و یا تنگ شدن لوله حالب ذکر شده است که می توان در حالت کلی به دو نوع مادرزادی […]