تنگی مجرا

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

تنگی مجرای ادراری

در افرادی که خروجی و سرعت پرش ادرار کاهش یابد و ادرار باریک می آید حتماً باید دو علت را در نظر داشت: ۱- خروجی مثانه […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۸

باز کردن مجرای ادرار و درمان تنگی مجرا

تنگی مجرا و روش های تشخیص و درمان