کیست کلیه

اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

کیست های کلیه

علت بروز کیست ساده کلیه ها هنوز به درستی کشف نشده است . اما به نظر نمی رسد که یک بیماری ارثی باشد. این بیماری در […]