سلام و برای پروتز الت بیمه تکمیلی هزینه را میدهد یا نه دوما هزینه ان چقدر است سوما بیهوشی دارد ؟