سلام؛هزینه عمل و قرار دادن پروتز برای درمان بیماری کجی آلات (پیرونی)حداقل و حداکثر چه میزان می باشد.و به نظر حضرتعالی بیمه ها هم این قضیه رو پشتیبانی می کنند؟