نوامبر 19, 2020
کیست بیضه

کیست بیضه یا اسپرماتوسل چیست؟

کیست بیضه یا اسپرماتوسل (Spermatocele) به توده ی کیست مانند که در اپيديديم رشد می کند گفته می‌شود.اسپرماتوسل کیستی است که در اپیدیدیم ( لوله ای […]