سنگ مثانه

آبان 15, 1402

سنگ مثانه، علائم و درمان

بررسی اجمالی سنگ های مثانه توده های سختی از جنس مواد معدنی در مثانه هستند که در اثر تجمیع مواد معدنی موجود در ادرار غلیظ متبلور […]