بعد جراحی

بیمار پس از انجام جراحی به مدت یک شب در بیمارستان بستری خواهد بود

در صورت نرمال بودن و نداشتن هیچگونه مشکل مانند فشار خون و قند و …. با تشخیص پزشک فردای روز جراحی ترخیص خواهد شد

 سه تا چهار هفته پس از جراحی بخیه ها جذب خواهد شد.

 چهار روز پس از جراحی میتواند حمام داشته باشد .

 یک هفته  پس از جراحی نیاز به مراجعه به مطب برای ویزیت و معاینه اولیه  توسط دکتر میباشد.

تا حداکثر هفت روز پس از عمل نیاز است در تهران ساکن باشد ( بیماران شهرستان یا خارج از کشور)

پس  از معاینه ی اولیه نیاز است بیمار حدود ۶ هفته تحت نظر دکتر باشد و در این شش هفته لازم است بین ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار به پزشک برای معاینه مراجعه نماید ( بیماران شهرستانی میتوانند در این ۶ هفته به محل سکونت خود بازگردند و هر ۱۵ روز یکبار برای ویزیت مراجعه نمایند )

 هفت تا ده روز پس از جراحی نیاز به استراحت مطلق داشته و از روز دهم  بعد جراحی میتواند راه رفته و سر کار برود .

شش هفته پس از جراحی میتواند با  تایید دکتر رابطه ی جنسی داشته باشد.