ویزیت حضوری مطب

بیمارانی که مراجعه‌ی حضوری به مطب برایشان دشوار نبوده و یا تشخیص بیماری آن‌ها نیاز به معاینه دارد و یا نیاز به گرفتن نوبت جراحی دارند
و یا تمایل به تشکیل پرونده و شروع دوره‌ی درمانی تحت نظر دکتر میرصادقی دارند، لطفا ویزیت حضوری دریافت نمایند. دقت فرمایید با توجه به اینکه تشخیص در ویزیت حضوری "دقیق تر می‌باشد"، اگر بیماری شما مهم بوده و هرچه سریع‌تر نیاز به شروع درمان دارید، حتما ویزیت حضوری دریافت نمایید.

بسیار مهم

اگر بیمار قبلی دکتر می‌باشید. برای ادامه‌ی روند درمان حتما ویزیت حضوری را انتخاب نمایید.

ویزیت غیر حضوری (آنلاین)

این ویزیت برای مشاوره به بیمارانی می‌باشد که مراجعه‌ی حضوری به مطب برایشان مقدور نبوده و یا خارج از تهران سکونت دارند و دقت فرمایید ممکن است برای تشخیص دقیق بیماری یا شروع درمان از شما خواسته شود به صورت حضوری به مطب مراجعه نمایید.

اگر بیماری شما نیاز به معاینه دارد لطفا ویزیت حضوری را انتخاب نمایید.

اگر تمایل به گرفتن نوبت جراحی دارید لطفا ویزیت حضوری را انتخاب نمایید.

اگر بیمار قبلی دکتر می‌باشید، برای ادامه ی روند درمان حتما ویزیت حضوری را انتخاب نمایید.

بسیار مهم :

توجه داشته باشید در این ویزیت امکان نوشتن نسخه یا آزمایش در دفترچه‌ی بیمار ممکن نمی‌باشد وتنها تصویر نسخه برای بیمار ارسال می‌شود،
لذا بیمارانی که درخواست نوشتن نسخه در دفترچه‌ی بیمه‌ی خود را دارند، لطفا گزینه‌ی ویزیت حضوری را انتخاب نمایند.