فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهجواب داده نشده
الت تناسلی
بی پاسخحسن پرسیده شد 7 روز قبل • 
11 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
الت تناسلی
بی پاسخحسن پرسیده شد 1 هفته قبل • 
12 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پس زدن ادرار
بی پاسخمحمد پرسیده شد 1 هفته قبل • 
6 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اپدیدمیت
بی پاسخعلی پرسیده شد 1 هفته قبل • 
7 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
بی پاسخمحمدی پرسیده شد 1 هفته قبل • 
17 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگ کردن آلت
بی پاسخسیدتقی جعفری پرسیده شد 2 هفته قبل • 
16 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگ کردن آلت
بی پاسخحسام پرسیده شد 3 هفته قبل • 
53 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
زخم زیر کلاهک الت تناسلی
بی پاسخرامین پرسیده شد 4 هفته قبل • 
27 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
آلت پرده دار
بی پاسخایمان برزگر پرسیده شد 4 هفته قبل • 
18 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروستات
بی پاسخمحمد پرسیده شد 4 هفته قبل • 
32 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ بیمار دیابتی
بی پاسخگنجی زاده پرسیده شد 1 ماه قبل • 
34 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
مثانه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
86 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
هماتوم کلیه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
74 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
زود انزالی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
69 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
مدل دستگاه لیزری
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
83 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
سلام آقای دکترهزینه کجی آلت با بزرگترشدنش چنده
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
187 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروتز آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
150 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اسپرموگرام
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
148 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
لارجر باکس
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
219 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ بیمار دیابتی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
130 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
نشت وریدی آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
452 بازدید2 پاسخ‌ها0 رأی‌
آزمایش
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
113 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
Yuones
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
191 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
197 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بیمارستان
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
193 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
انزال آنی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
193 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
کوچیکی الت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 6 ماه قبل • 
337 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
زود انزالی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 6 ماه قبل • 
173 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌