جابجایی مجرا ادرار

اسفند 14, 1399

هیپوسپادیاس چیست و درمان آن چگونه است؟

هیپوسپادیاس (Hypospadias) یک نقص مادرزادی می‌باشد که در آن مجرای ادرار که ادرار را به خارج از بدن هدایت می‌کند به طور غیر طبیعی، معمولا در […]
آذر 25, 1398

جابجایی مجرای ادرار +علت و درمان

هیپوسپادیاز یک نقص مادرزادی در پیشابراه است که سوراخ خارجی پیشابراه در هر جایی به جز  از سر آلت قرار دارد. در نتیجه مجرای ادرار در جای […]
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت