تشخیض فتق کشاله ران

شهریور 3, 1399

فتق کشاله ران ( هرنی اینگوینال )

فتق کشاله ران یکی از انواع فتق هایی است که باعث می‌شود یکی از اعضا و احشای بدن مثل روده از جدار شکمی خارج شده و باعث ایجاد برآمدگی در قسمت کشاله ران شود که باید به سرعت درمان شود.
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت