جراحی فتق

فروردین 18, 1400

فتق چیست و جراحی آن چگونه انجام می‌پذرید؟

فتق عموماً از تغییر محل ارگانهای بدن مانند روده و احشای بدن به حفره یا بافت مجاور ایجاد می‌شود. به دلیل اختلاف فشار بین حفره‌ها و […]
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت