روش حلقه ختنه

فروردین 17, 1400

ختنه نوزادان و مراقبت های بعد از ختنه + قیمت و هزینه جراحی

ختنه پسران ،عملی است که در آن غلفه ( پوست ختنه گاه) را برمی دارند؛ پوست غلفه، پوستی است که می توان از انتهای آلت تناسلی آن را برداشت.ختنه نيز […]
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت