مثانه عصبی

آذر 13, 1402

مثانه عصبی یا مثانه نوروژنیک

مثانه عصبی یا نوروژنیک وضعیتی است که ارتباط بین سیستم عصبی و عملکرد مثانه در اثر آسیب یا بیماری مختل شود. این عارضه قابل درمان نیست؛ اما […]
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت