نحوه عملکرد سیستم ادراری در زنان

شهریور 2, 1399

آناتومی سیستم ادراری

سیستم ادراری در انسان بسیار منحصر به فرد بوده و وظیفه آن این است که خون بدن را تصفیه کرده و مواد دفعی ، آب اضافی و ... را از بدن به وسیله کلیهاز خون جدا کرده و همچنین از طریق مثانه انها را دفع کند.
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت