هماتواسپرمی

فروردین 28, 1400

خون در اسپرم و منی

دیدن خون در اسپرم یا مایع منی می‌تواند باعث نگرانی مردان شود. به وجود خون در مایع منی هماتواسپرمی یا همواسپرمی می‌گویند. مردان در هنگام انزال […]
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت