ویدئوهای مشکلات کلیه

مشکلات ادراری و نارسایی کلیه

کلیه‌ها خون را تصفیه می‌کنند و سموم را از خون خارج می‌کنند. این سموم به مثانه می‌روند و با ادرار دفع می‌شوند. نارسایی کلیه زمانی رخ می دهد که کلیه‌ها قادر به تصفیه کردن مواد زائد خون نباشند.

هنگامی که کلیه‌ها توانایی تصفیه کردن خود را از دست می‌دهند، مواد زائد خطرناکی در کلیه‌ها جمع شده و ترکیب شیمیایی خون را از حالت تعادل خارج می نمایند.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت