ویدئوهای سنگ کلیه

باورهای غلط در مورد سنگ کلیه

باور غلط: نوشیدن شیر باعث ایجاد سنگ کلیه می شود.
واقعیت: کلسیم رژیم غذایی باعث ایجاد سنگ کلیه نمی شود. در حقیقت ، در بعضی موارد کلسیم اضافی در رژیم غذایی و اضافه کردن شیر و ماست ممکن است به جلوگیری از سنگ کلیه کمک کند
باور غلط: نوشیدن آب زغال اخته یا کرنبری به شما در عبور سنگ کلیه کمک می کند یا به طور کلی از آنها جلوگیری می کند.
واقعیت: نوشیدن آب زغال اخته ممکن است به جلوگیری از عفونت ادراری کمک کند ولی در سنگ کلیه اثر ندارد.
اگر به دنبال نوشیدن مایعات طعم دار هستید که می تواند به جلوگیری از سنگ کلیه کمک کند ، بهترین چیز برای شما آب لیمو و آب پرتقال است.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت