ویدئوهای افزایش قطر آلت

تزریق بایوفیلر

یکی از روش های افزایش قطر آلت ، تزریق بایوفیلر به آلت است.

در این روش ابتدا خون از بدن فرد گرفته شده ، سپس بعد از انجام فرایندی ، خون به حالت ژلاتینی درامده و به دقت به آلت فرد تزریق می شود، این روش یکی از روش های افزایش قطر آلت در مردان است. روش های دیگری چون تزریق ژل و چربی و … نیز باعث کلفتی آلت و افزایش قطر آلت می شود.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت