ویدئوهای وازکتومی

وازکتومی

وازکتومی جراحی است که درآن لوله هایی که وظیف انتقال اسپرم را دارند، در بدن فرد قطع شده و فرد در زمان انزال، منی بدون اسپرم از بدنش خارج می شود و در نتیجه قدرت باروری خود را از دست می دهد.

جراحی باز کردن وازکتومی یا وازو وازستومی به حالتی گفته میشود که در آن، این لوله ها مجددا با دقت بالایی به یکدیگر وصل میگردند تا فرد مجدداً توانایی باروری خود را بدست آورد.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت