فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهجواب داده نشده
اندازه آلت تناسلی
بی پاسخسیدی پرسیده شد 3 روز قبل • 
7 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کوتاهی الت
بی پاسخعلیرضا پرسیده شد 1 هفته قبل • 
21 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
جراحی آلت
بی پاسخمهران پرسیده شد 3 هفته قبل • 
22 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کسیکه بیضه ندارد
بی پاسخرحمت الله پرسیده شد 1 ماه قبل • 
21 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
درباره افزایش سایز آلت با پروتز
بی پاسخFarshad پرسیده شد 1 ماه قبل • 
23 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
سلام ،هزينه تقريبي جراحي پروتزث ساده وهزينه پروتز پمپي چقدر است؟
بی پاسخداود پرسیده شد 1 ماه قبل • 
38 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ و زود انزالی
بی پاسخبیمار پرسیده شد 1 ماه قبل • 
39 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
سوزش ادرار
بی پاسخعلي پرسیده شد 1 ماه قبل • 
35 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
دردبیضه
بی پاسخسام پرسیده شد 2 ماه قبل • 
31 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کجی آلت
بی پاسخمحمد حسین پرسیده شد 2 ماه قبل • 
54 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
ناتوانی جنسی
بی پاسخHossein پرسیده شد 2 ماه قبل • 
62 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
زیگیل آلت زیر کلاهک
بی پاسخحمیدرضا پرسیده شد 2 ماه قبل • 
40 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
بی پاسخjavad پرسیده شد 3 ماه قبل • 
84 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
الت پرده دار
بی پاسخسعید پرسیده شد 3 ماه قبل • 
48 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
بی پاسخAmir پرسیده شد 3 ماه قبل • 
83 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در ادرار
بی پاسخعراقی پرسیده شد 3 ماه قبل • 
44 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
مورفولوژی و سرعت اسپرم
بی پاسخkeyvan61 پرسیده شد 3 ماه قبل • 
72 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ
بی پاسخاحمد پرسیده شد 3 ماه قبل • 
97 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
بی پاسخامیر پرسیده شد 3 ماه قبل • 
85 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
نوبت دهی اینترنتی
بی پاسخفاطمه پرسیده شد 4 ماه قبل • 
101 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
زخم زیر کلاهک الت تناسلی
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
1995 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
269 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
الت تناسلی
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
228 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
146 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
نشت وريدي
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
220 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ارتباط سکس با واریکوسل آیا سکس باعث شددت بیماری میشود
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
106 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
پسوریازیس
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
82 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بيمه
حل شدهپوريا آذركلايي پرسیده شد 4 ماه قبل • 
104 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌