فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهجواب داده نشده
سونوگرافی با تزریق
بی پاسخمحمد آریایی پرسیده شد 19 ساعت قبل • 
2 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
وازکتومی
بی پاسخEeee پرسیده شد 1 هفته قبل • 
26 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کاهش اندازه آلت با افزایش سن تا چه اندازه طبیعیه؟
بی پاسخناشناس پرسیده شد 1 هفته قبل • 
12 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
نعوظ شبانه
بی پاسخکریم پرسیده شد 2 هفته قبل • 
16 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پیگیری ویزیت غیر حضوری
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
65 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اسفنکتر مثانه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
31 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
درد در بیضه در زمان خود ارضایی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
49 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ویزیت غیر حضوری
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
44 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
دارو برای درمان ناتوانی جنسی و کم تحرکی اسپرم
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
485 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
زود انزالی درمان یا جلوگیری دارد ؟
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
654 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
غده ی دردناک در زیر بیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
423 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اپدیدمیت یا عفونت بیضه و درمان ان یا درمان درد و تیر کشیدن بیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
239 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
تغییر شکل آلت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
76 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروتز آلت برای افراد ضایعه نخایی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
410 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ویزیت غیرحضوری
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
59 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
واریکوسل جراحی بکنم یا خیر
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
77 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگی پروستات
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
41 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ بیمار دیابتی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
83 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
استخر و زگیل تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 3 ماه قبل • 
47 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلالات نعوظ در افراد دیابتی نوع ۱
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
78 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
درد بالای آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
207 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
271 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در منی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
184 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در ادرار
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
154 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
گرفتن وقت جراحی الت پرده دار
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
153 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
زیگیل آلت زیر کلاهک
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
149 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
دردبیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
134 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ و زود انزالی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
219 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌