فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهجواب داده نشده
عدم خروج منی در هنگام انزال
بی پاسخعلی احمدی پرسیده شد 17 ساعت قبل • 
4 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
جوش‌ زیر آلت تناسلی
بی پاسخرضا قربانی پرسیده شد 5 روز قبل • 
11 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
ختنه اشتباه و بی حسی آلت
بی پاسخmj پرسیده شد 1 هفته قبل • 
9 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
دردبیضه
بی پاسخامیر علی سهرابی پرسیده شد 2 هفته قبل • 
27 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
فوردایس تناسلی
بی پاسخعلی پرسیده شد 4 هفته قبل • 
13 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پلاگ پیرونی وعدم نعوذ
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
36 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
کوچکی آلت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
92 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
آلت تناسلی کوچک
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
58 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ژل برای الت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
51 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ناباروری به علت تعداد اسپرم و کیفیت اسپرم
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
45 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ویزیت حضوری دکتر میرصادقی در دوران کرونا
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
50 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
واریکاسل و بالا بودن بیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
75 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
کاهش اندازه آلت با افزایش سن تا چه اندازه طبیعیه؟
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
92 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
وازکتومی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
64 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
سونوگرافی با تزریق
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
57 بازدید3 پاسخ‌ها0 رأی‌
نعوظ شبانه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
72 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
پیگیری ویزیت غیر حضوری
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
128 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اسفنکتر مثانه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
68 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
درد در بیضه در زمان خود ارضایی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
120 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ویزیت غیر حضوری
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 4 ماه قبل • 
88 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
دارو برای درمان ناتوانی جنسی و کم تحرکی اسپرم
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
543 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
زود انزالی درمان یا جلوگیری دارد ؟
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
723 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
غده ی دردناک در زیر بیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
458 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اپدیدمیت یا عفونت بیضه و درمان ان یا درمان درد و تیر کشیدن بیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 7 ماه قبل • 
260 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
تغییر شکل آلت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
122 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروتز آلت برای افراد ضایعه نخایی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
452 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ویزیت غیرحضوری
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
91 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
واریکوسل جراحی بکنم یا خیر
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
132 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگی پروستات
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 5 ماه قبل • 
81 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌