فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهجواب داده نشده
نشت وريدي
بی پاسخكاربر پرسیده شد 2 هفته قبل • 
23 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ
بی پاسخعبدالرضا پرسیده شد 2 هفته قبل • 
18 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ
بی پاسخعبدالرضا پرسیده شد 2 هفته قبل • 
8 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ
بی پاسخعبدالرضا پرسیده شد 2 هفته قبل • 
10 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در منی
بی پاسخسینا پرسیده شد 3 هفته قبل • 
11 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در منی
بی پاسخسینا پرسیده شد 3 هفته قبل • 
12 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگ کردن آلت
بی پاسخاصغر پرسیده شد 3 هفته قبل • 
19 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگ کردن آلت
بی پاسخاصغر پرسیده شد 3 هفته قبل • 
11 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوذ
بی پاسخعبدالرضا نادری پرسیده شد 1 ماه قبل • 
29 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگی الات تناسلی
بی پاسخرحمت اله بهره بر پرسیده شد 1 ماه قبل • 
56 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
جواب آزمایش اسپرم
بی پاسخابوالفضل پرسیده شد 2 ماه قبل • 
35 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
درد بالای آلت
بی پاسخآبان گلزار پرسیده شد 2 ماه قبل • 
39 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
بی پاسخشهنام پرسیده شد 2 ماه قبل • 
49 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
بی پاسخقربانی پرسیده شد 3 ماه قبل • 
60 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروستاتیت مزمن درد لگنی
بی پاسخحسین پرسیده شد 4 ماه قبل • 
53 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
آلت پنهان
بی پاسخحسن پرسیده شد 4 ماه قبل • 
76 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
بی پاسخمجید پرسیده شد 4 ماه قبل • 
125 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
بی پاسخعلی اصغرفرخیان پرسیده شد 4 ماه قبل • 
64 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
سلام خسته نباشین دکتر پرتز چقدر سایز میده وهزینش چقدر هست ممنون
بی پاسخHasan پرسیده شد 4 ماه قبل • 
95 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگ کردن آلت
بی پاسخرضوی پرسیده شد 4 ماه قبل • 
113 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کودک تک کلیه
بی پاسخسارا پرسیده شد 5 ماه قبل • 
64 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
آلت پرده دار
بی پاسخمحمد پرسیده شد 5 ماه قبل • 
87 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
واريكوسل
بی پاسخNkg پرسیده شد 5 ماه قبل • 
85 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
الت تناسلی
بی پاسخحسن پرسیده شد 5 ماه قبل • 
117 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
الت تناسلی
بی پاسخحسن پرسیده شد 5 ماه قبل • 
77 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پس زدن ادرار
بی پاسخمحمد پرسیده شد 5 ماه قبل • 
71 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اپدیدمیت
بی پاسخعلی پرسیده شد 5 ماه قبل • 
82 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
بی پاسخمحمدی پرسیده شد 5 ماه قبل • 
99 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌