فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهجواب داده نشده
بزرگی پروستات
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 11 ساعت قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ بیمار دیابتی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 11 ساعت قبل • 
33 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
استخر و زگیل تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 11 ساعت قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
آلت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 11 ساعت قبل • 
22 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
واریکوسل
بی پاسخBe پرسیده شد 1 روز قبل • 
12 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروتز آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
359 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلالات نعوظ در افراد دیابتی نوع ۱
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 ماه قبل • 
38 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
درد بالای آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
165 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
201 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اپدیدمیت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
199 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در منی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
133 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در ادرار
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
117 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
گرفتن وقت جراحی الت پرده دار
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
114 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
زیگیل آلت زیر کلاهک
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
111 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
دردبیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
93 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ و زود انزالی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
175 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
کسیکه بیضه ندارد
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
94 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
میل جنسی و عدم نعوظ
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
116 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ختنه عامل کجی آلت و توقف رشد آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
409 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
کدام بیمارستان هستید
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
654 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
کجی آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
129 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
اندازه آلت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
145 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بزرگ کردن آلت چگونه است و چه روش های پزشکی دارد ؟
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
276 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
التهاب پروستات مزمن که با دارو درمان نمیشود
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
211 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بیمه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
177 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
آلت پنهان
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
257 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
آلت پرده دار
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
199 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
کودک تک کلیه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 ماه قبل • 
219 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌