فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهجواب داده نشده
هزینه عمل پرده الت و برداشتن بند بالای الت
بی پاسخمتین پرسیده شد 3 هفته قبل • 
26 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
میل جنسی و عدم نعوظ
بی پاسخعلی میرزاآقائی پرسیده شد 4 هفته قبل • 
28 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروتز
بی پاسخرامین نیک پیکر پرسیده شد 1 ماه قبل • 
18 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
جراحی واریکوسل یا هیدروسیل
بی پاسخAbdul پرسیده شد 1 ماه قبل • 
29 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اندازه آلت تناسلی
بی پاسخسیدی پرسیده شد 2 ماه قبل • 
56 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کوتاهی الت
بی پاسخعلیرضا پرسیده شد 3 ماه قبل • 
61 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
جراحی آلت
بی پاسخمهران پرسیده شد 3 ماه قبل • 
59 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کسیکه بیضه ندارد
بی پاسخرحمت الله پرسیده شد 3 ماه قبل • 
43 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
درباره افزایش سایز آلت با پروتز
بی پاسخFarshad پرسیده شد 3 ماه قبل • 
40 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
سلام ،هزينه تقريبي جراحي پروتزث ساده وهزينه پروتز پمپي چقدر است؟
بی پاسخداود پرسیده شد 3 ماه قبل • 
61 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
اختلال نعوظ و زود انزالی
بی پاسخبیمار پرسیده شد 4 ماه قبل • 
88 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
سوزش ادرار
بی پاسخعلي پرسیده شد 4 ماه قبل • 
57 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
دردبیضه
بی پاسخسام پرسیده شد 4 ماه قبل • 
45 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
کجی آلت
بی پاسخمحمد حسین پرسیده شد 4 ماه قبل • 
70 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
ناتوانی جنسی
بی پاسخHossein پرسیده شد 4 ماه قبل • 
88 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
زیگیل آلت زیر کلاهک
بی پاسخحمیدرضا پرسیده شد 4 ماه قبل • 
55 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
بی پاسخjavad پرسیده شد 5 ماه قبل • 
106 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
الت پرده دار
بی پاسخسعید پرسیده شد 5 ماه قبل • 
68 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
بی پاسخAmir پرسیده شد 5 ماه قبل • 
102 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
خون در ادرار
بی پاسخعراقی پرسیده شد 5 ماه قبل • 
63 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
مورفولوژی و سرعت اسپرم
بی پاسخkeyvan61 پرسیده شد 6 ماه قبل • 
95 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم نعوظ
بی پاسخاحمد پرسیده شد 6 ماه قبل • 
120 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
بی پاسخامیر پرسیده شد 6 ماه قبل • 
106 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
نوبت دهی اینترنتی
بی پاسخفاطمه پرسیده شد 6 ماه قبل • 
126 بازدید0 پاسخ‌ها0 رأی‌
زخم زیر کلاهک الت تناسلی
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 6 ماه قبل • 
2254 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
افزایش سایز آلت
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 6 ماه قبل • 
307 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
الت تناسلی
حل شدهدکتر میرصادقی پاسخ 6 ماه قبل • 
259 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌