فیلتر:سوالاتعضویت در
حجم الت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
901 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
تنگی مجرا کلیه ،سربازی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
776 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
748 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
نوبت دهی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
798 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
مشکل نعوذ دارم
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
833 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
درمان اختلال نعوظ درافراد دیابتی نوع۲
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
756 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
با سلام ، هزینه کرایو تراپی تناسلی چقدر است؟
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
802 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
مشاوره پزشکی و مشورت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
733 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروستات
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
791 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
مشکل در نعوظ
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
783 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
برگشت واریکوسل و عود مجدد
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
769 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
تک کلیه بودن
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
692 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم خروج منی در هنگام انزال
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
747 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
جوش‌ زیر آلت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
763 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ختنه اشتباه و بی حسی آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 2 سال قبل • 
786 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌