فیلتر:سوالاتعضویت در
حجم الت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
311 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
تنگی مجرا کلیه ،سربازی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
175 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
بیضه
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
168 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
نوبت دهی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
215 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
مشکل نعوذ دارم
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
248 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
درمان اختلال نعوظ درافراد دیابتی نوع۲
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
183 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
با سلام ، هزینه کرایو تراپی تناسلی چقدر است؟
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
201 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
مشاوره پزشکی و مشورت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
166 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
پروستات
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
228 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
مشکل در نعوظ
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
212 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
برگشت واریکوسل و عود مجدد
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
197 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
تک کلیه بودن
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
133 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
عدم خروج منی در هنگام انزال
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
183 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
جوش‌ زیر آلت تناسلی
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
186 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌
ختنه اشتباه و بی حسی آلت
پاسخ داده شدهدکتر میرصادقی پاسخ 1 سال قبل • 
193 بازدید1 پاسخ‌ها0 رأی‌