فروردین 21, 1400
التهاب مثانه یا سیستیت چیست؟

التهاب مثانه یا سیستیت چیست؟

التهاب مثانه را سیستیت (Cystitis) گويند. گرچه اغلب التهاب مثانه را معادل عفونت مثانه تلقي مي کنند ولي این حالت شامل وضعيت تحريک شده غيرعفوني مثانه […]