بیضه نزول نکرده

تیر 3, 1402

بیضه نزول نکرده در افراد بالغ

بیضه نزول نکرده یا کریپتورکیدیسم، یک بیماری شایع است که در آن یک یا هر دو بیضه در طول بارداری به طور کامل از شکم به […]