اسفند 13, 1397

هیدروسل اطفال، علائم و درمان

هیدورسل اطفال یکی از علت های بزرگ شدن بیضه بیماری هیدروسل است . هیدروسل در برخی پسربچه ها دراثر بسته نشدن ارتباط بین حفره داخل شکمی […]