آوریل 17, 2021
خون در اسپرم

خون در منی

دیدن خون در مایع منی می‌تواند باعث نگرانی مردان شود. به وجود خون در مایع منی هماتواسپرمی یا همواسپرمی می‌گویند. مردان در هنگام انزال معمولاً مایع […]