فروردین 28, 1400
خون در منی | دکتر میرصادقی

خون در منی

دیدن خون در مایع منی می‌تواند باعث نگرانی مردان شود. به وجود خون در مایع منی هماتواسپرمی یا همواسپرمی می‌گویند. مردان در هنگام انزال معمولاً مایع […]