سپتامبر 5, 2020
کلیه نعل اسبی

کلیه نعل اسبی چیست و چگونه درمان می شود؟

به ناهنجاری اتصال دو کلیه به یکدیگر کلیه نعل اسبی(Horseshoe kidney)‌می‌گوییم.فرا مبتلا دچار درد شکم ، حالت تهوع ، عفونت مجاری ادرار و سنگ کلیه می‌شود.این […]