دیرانزالی

فروردین 23, 1400

دیرانزالی چیست و چگونه درمان می‌شود؟

دیرانزالی یا انزال دیررس (Delayed ejaculation) به انزال نارس و یا انزال مهارشده نیز می‌گویند، فرد دیرانزال ممکن است ناتوانی یا مشکل برای رسیدن به اوج لذت جنسی درحالی که میل و تحریک جنسی فراوانی را نشان می‌دهد، […]
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت