آذر 10, 1398
سرطان مثانه + علت و درمان | دکتر میرصادقی

سرطان مثانه+علت و درمان

تومور یا سرطان مثانه  در واقع به رشد غیرطبیعی سلول های مثانه ، سرطان مثانه گفته می شود. تومور ها ممکن است مهاجم یا غیر مهاجم […]