مارس 10, 2021
کلیه

دفع پروتئین از کلیه ، علائم و درمان

کلیه دارای فیلر هایی می باشد. اگر این فیلتر ها آسیب ببینند ، هنگام دفع ادرار میزان پروتئین‌ دفع شده بیشتر از حد معمول می شود […]