مثانه بیش فعال

خرداد 20, 1402

مثانه پرکار یا بیش فعال

مثانه بیش فعال، مجموعه ای از علائم است که بر تعداد دفعات ادرار کردن و نیاز فوری برای تخلیه ادرار تأثیر می گذارد. علل عبارتند از ضربه […]
اسفند 13, 1397

انواع بی اختیاری ادراری بانوان و درمان

بی اختیاری ادراری بانوان انواع و روش های درمان