نابجای لگنی کلیه

دی 1, 1399

کلیه نابجای لگنی (اکتوپیک)

کلیه نابجای لگنی یا همان اكتوپيك عارضه‌ای نادر است که در آن بیمار از هنگام تولد یکی از کلیه‌هایش پایین تر از جایگاه نرمال و در […]