هماتواسپرم

آبان 6, 1402

خون در منی (هماتو اسپرمی)

اگرچه دیدن خون در مایع منی نگران کننده است، اما در اکثر موارد علائم یک مشکل جدی سلامتی نیست. این عارضه در برخی موارد نادر می تواند […]