انواع فتق

جدار شکم و کف لگن از لایه های مختلفی مثل عضلات و بافت نگهدارنده یا تشکیل شده است. در صورتی که این عضلات به علل ژنتیکی و یا فشار بیش از حد شل شود باعث برجستگی درپوست آن ناحیه می شود که به آن فتق یا هرنی گفته می شود.
هرنی ممکن است مادرزادی باشد.

جراحی فتق

بیماری فتق معمولا به دلایلی مثل ضعف در عضلات شکمی و انجام فعالیت های سخت و فشارآور مثل بلند کردن اجسام سنگین به وجود می آید. فتق معمولاً با 2 روش معمولی و با استفاده از مش فتق درمان می شود.

در روش معمولی فتق بیرون زده به حالت اولیه برگرداننده و جداره شکم به همدیگر بخیه زده می شود. اما در مواردی که جدار شکم ضعیف یا فتق بزرگ باشد از توری به نام مش برای درمان بهتر و عدم برگشت فتق استفاده می شود.