ویدئوهای شکستگی آلت

شکستگی آلت

یکی از اصطلاحاتی هست که به اشتباه برای آلت تناسلی به کار میرود .

در واقع در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند و این بیماری به حالتی گفته می شود که غشا دور کپسول یا اسفنج های داخل آلت که در حالت نعوظ شکننده شده اند، در اثر حرکت یا فشار نا به جا، پاره می شود و خون داخل این کپسول ها به زیر پوست آلت نشت پیدا می کند.

شکستگی آلت تناسلی

شکستگی آلت تناسلی به هنگامی گفته می شود که غشاء سخت که دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند در اثر فشار و حرک های خشن پاره شود.

این غشا در اطراف آلت وجود دارد و به صورت نرم و با انعطاف است؛ اما در هنگام نعوظ، سفت و سخت می وشد و ممکن است پاره شود. در حین رابطه با یک حرکت نابجا، مرد ناگهان صدایی شبیه شکستن استخوان می شنود و درد شدیدی حس می کند و یبضه هایش ورم میکند.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت