ویدئوهای ناباروری

آزو اسپرم

آزو اسپرم یا اسپرم صفر عارضه ای است که باعث می‌شود تعداد اسپرم ها در مایع منی کاهش می‌یابند.

این بیماری دو علت اصلی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. انسداد #خروج_ اسپرم که نشان می‌دهد فرد اسپرم سازی دارد اما مسیر خروج آن بسته است.
  2. ایجاد مشکل در فرایند تولید اسپرم در بیضه ها.

این بیماری بسته به نوع و شدت آن روش های درمانی متفاوتی دارد.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت