ریفلاکس ادراری یا برگشت ادراری، علائم, علت و درمان