بیضه پایین نیامده در اطفال

تیر 3, 1402

بیضه نزول نکرده در افراد بالغ

بیضه نزول نکرده یا کریپتورکیدیسم، یک بیماری شایع است که در آن یک یا هر دو بیضه در طول بارداری به طور کامل از شکم به […]
اسفند 2, 1397

بیضه نزول نکرده چیست

تعریف وعلت بیضه پایین نیامده در اطفال بیضه نزول تعریف وعلت بیضه پایین نیامده در اطفال یکی از بیماری های ارولوژی در نوزادان است که به […]