جراح واریکوسل

تیر 6, 1402

مراقبت های پس از جراحی واریکوسل

جراحی واریکوسل و مدت زمان بهبودی واریکوسل سیاهرگ بزرگی است که در یک یا هر دو بیضه ایجاد می شود که در این حالت خون داخل رگ […]
خرداد 9, 1402

واریکوسلکتومی یا جراحی واریکوسل

واریکوسلکتومی یک درمان جراحی برای برداشتن وریدها و رگ های متورم یا ملتهب (که واریکوسل نیز نامیده می شود) در داخل کیسه بیضه است. در حالی که […]