اردیبهشت 7, 1400
آلت دفن شده

آلت دفن شده چیست؟

آلت تناسلی مدفون یا مخفی عارضه‌ای است که مردان را درگیر می‌کند. در این حالت آلت تناسلی اندازه طبیعی دارد، اما زیر پوست شکم، ران یا اسکروتوم (کیسه […]