علت کلیه پلی کیستیک

آذر 5, 1399

کیست کلیه چیست؟

یکی از بیماری‌های مربوط به کلیه ، کیست‌ کلیه (Kidney cysts) می باشد.کیست‌های موجود در کلیه انواع مختلفی دارند.با توجه به نوع کیست ، علل بروز […]
آبان 26, 1399

کلیه پلی کیستیک و انواع آن

یکی از بیماری های مربوط به کلیه ، کلیه پلی کیستیک (Polycystic kidney disease) می باشد که در این بیماری ژن های مختل کننده باعث ایجاد […]