فیستول مثانه

شهریور 12, 1399

فیستول چیست ؟

فیستول ادراری(Fistule) به حالتی گفته می‌شود که عضوی از مجرای ادرار دچار یک بازشدگی غیرعادی شود و یا بین مجرای ادرار و یکی از اندام های […]