مثانه دردناک

آذر 4, 1399

سندرم مثانه دردناک

اینترستیشیال سیستیس یا سندرم مثانه دردناک یک بیماری مزمن است که باعث فشار بر مثانه، درد مثانه و در برخی موارد درد لگن می‌شود. درد ناشی‌از […]