آذر 18, 1399
پیچ-خوردگی-بیضه(تورشن-بیضه)

پیچ خوردگی بیضه(تورشن بیضه)

تورشن یا پیچ خوردگی بیضه یکی از عارضه‌هایی است که باعث ایجاد درد در بیضه و کیسه بیضه می‌شود و اگر به سرعت درمان نشود می‌تواند باعث ناباروری در مردان شود.